حس ششم خود را بیا زمایید _ رادیونوجوان

دسته: انرژی مثبت , جالب و خواندنی , مشاوره رادیونوجوان
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۵

خلاصه:

در این هستی‌ دنیای ماورایی ناملموسی وجود دارد که در مقایسه با دنیای ملموسی که ما می‌‌شناسیم بی کران است. این دنیای ماورایی به طور وسیعی زندگی‌ ما را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. بنابر این ضروری است درمورد آن بدانیم. از آنجایی که این دنیا ابعاد ماورایی دارد بوسیلهٔ حواس پنج گانه، ذهن و عقل قابل درک نیست، بلکه تنها با حسّ ششم قابل درک و مشاهده است. این بخش برای کمک به خوانندگان برای تست کردن و تمرین دادن حسّ ششم و برانگیختن تکامل آن است.

  

فهرست مندرجات [پنهان]

 • ۱. آزمونِ ماورایی برای امتحان حسّ ششم به چه معنایی است؟
 • ۲. هدف از این بخش در این وب سایت چیست؟
 • ۳. هدف از یک آزمونِ ماورایی چیست؟
 • ۴. چرا مهم است راجع به بُعدِ نا آشکار بدانیم؟
 • ۵. فواید شرکت در آزمونِ ماورایی
 • ۶. چگونه یک آزمون معنوی انجام دهیم؟
 • ۷. فاکتورهایی که استنباط از یک آزمون ماورایی را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد.
 • ۸. تفاوت در پاسخ یا مشاهده
 •  ۹. چگونه باید از حسّ ششم مان استفاده کنیم؟
 • ۱۰. چه اتفاقی می‌‌افتد وقتی‌ که حسّ ششم توسط فردی که توانایی فرانگری دارد، مورد سوءِ استفاده قرار ‌‌گیرد؟
 • ۱۱. فهرست آزمون‌های ماورایی

۱. آزمونِ ماورایی برای امتحان حسّ ششم به چه معنایی است؟

حسّ ششم، توانایی ما برای درک و دریافت ابعاد و دنیای نا آشکار است. آزمونِ ماورایی به  منظور تست کردن و تمرین دادن حسّ ششم برای استفاده از آن صورت می‌‌گیرد.

ما دنیا و بُعدِ نا آشکاررا، دنیایی تعریف می‌‌کنیم که فراسوی فهم و ادراک از طریق حواس پنجگانه، ذهن و عقل است. دنیای ناآشکار، دنیایی است که به دنیای ارواح، فرشتگان، بهشت و غیره منسوب می‌‌شود که تنها توسط حسّ ششم قابل درک است.

۲. هدف از این بخش در این وب سایت چیست؟

همه ی ما به درک و تحلیل عامل محرک ، از طریقِ حواس پنج گانه، ذهن و عقلمان عادت داریم. این بدین دلیل است که کل سیستم آموزشی، برای آموزش ما در چگونگی استفاده از حواس پنج گانه، ذهن و عقل در تجزیه و تحلیل موقعیت‌ها و حل مسائل مهیّا شده است. از آنجایی که بعد نا آشکار، با ابزار سنتی قابل سنجش و اثبات نیست، علم مدرن از آن چشم پوشی می‌‌کند

نتیجه این است که ما رشد می‌‌کنیم با :

 • ناآگاهی از وجود بُعد ناآشکار یا دنیای ناآشکار.
 • آماده نبودن برای استفاده از حسّ ششم برای تجربه ی دنیای فراسوی دنیای قابل مشاهده.

در این بخش کوشیده ایم، استفاده از حسّ ششم در جامعه را تقویت کنیم.

۳. هدف از یک آزمونِ ماورایی چیست؟

یک آزمایش(در علم نوین) برای دریافت فهم عمیق‌تر در جنبه فیزیکی و روانشناسانه ی  موضوعِ مورد پرسش ، انجام می‌‌گیرد

آزمونِ ماورایی به منظورِ دریافت درک عمیق ‌تر از جزئیات یک موضوع ناآشکار، از جنبه ی ناآشکار صورت می‌‌گیرد. این جنبه‌ها شامل :

 

 • عنصر حاکم بر موضوع مورد مطالعه (ساتوا، راجا، تاما ) تاثیرات انرژی‌های منفی یا مثبت از بُعد نا آشکار یا دنیای نا آشکارتوانایی موضوع مورد مطالعه در جذب یا تولید انرژی الهی یا انرژی منفی
 • این اصول فارغ از تاثیرات و تعصبات فرهنگی صادق هستند. لطفاً مقاله ی “اجزای سه گانه ی اصلیِ نا آشکار” را مشاهده کنید. اجازه دهید مثال شمع را درنظر بگیریم و اینکه چگونه زاویهٔ دید ما بسته به وسیله‌ای که برای آزمایش آن مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، تغییر می‌‌کند

.

 

حس ششم خود را بیا زمایید

۴. چرا مهم است راجع به بُعدِ نا آشکار بدانیم؟

اینکه دنیای ماورایی بیکران و ناپیدایی فراسوی درک و فهم حواس پنج گانه، ذهن و عقل وجود دارد، برای بسیاری از مردم ناشناخته است. این دنیا همچنین به دنیای ناآشکار، بُعدِ ناآشکار، دنیای جوهری، قلمرو ارواح یا بُعدِ معنوی معروف است. همچنین شامل دنیای ارواح، فرشتگان، بهشت، جهنّم و غیره نیز می‌‌شود. دنیای ملموس یا شناخته شده‌ای که ما با آن آشنایی داریم در مقایسه با دنیای ناپیدا ، بسیار کوچک است. از نظر وسعت، دنیای ماورایی در مقایسه با دنیای شناخته شده، نامتناهی است.

 

این دنیای ناآشکار، بطور گسترده روی زندگی‌ ما ، مثبت یا منفی ، تاثیرگذار است. بسیاری از مشکلات ما ، به دلیلِ تاثیرات زیان آور این دنیای ماورایی است. نادانی و ناتوانی ما در درک و تاثیرگذاری بر این دنیا، ما را تبدیل به قربانیانِ بی دفاعِ این تاثیرات مضر کرده است. همچنین،  ما را از امکانِ افزودن معنویت در زندگی‌ محروم نموده است. از انجایی که دنیای ماورایی بسیاری از جنبه‌ها و قدم هایی که ما در زندگانی بر می‌‌داریم را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد، شناخت آن به ما در گرفتن تصمیمات درست که باعث افزایش شادی، رضایت، موفقیت و غیره می‌‌شود، کمک می‌‌کند،  و از ما در مقابل تاثیرات مضرِ آن ، حفاظت می‌‌کند.

حس ششم خود را بیا زمایید

۵. فواید شرکت در آزمونِ ماورایی

با شرکت در آزمایش ماورایی :

 

 • ما تجربه دست اولی از وجود بُعدِ ناآشکار پیدا می‌‌کنیم. شروع به فهمیدن آن می‌‌نماییم ؛ که چیزی فراسوی درکِ حواسِ پنج گانه، ذهن و عقل ، وجود دارد.
 • آگاهی نسبت به توانایی مان در درک بُعدِ ناآشکار پیدا می‌‌کنیم.
 • استفاده از حسّ ششم مان را تمرین می‌‌کنیم.
 • بیشتر و بیشتر در مورد بُعدِ ناآشکار یاد می‌‌گیریم.
 • اگر تمرین معنوی را آغاز کرده ایم، می‌‌توانیم از آن بعنوان مقیاسی برای میزان پیشرفت معنوی مان استفاده کنیم. یکی‌ از تاثیرات تمرین معنوی، فعال شدن حسّ ششم است. هرچه رشد و سطح معنوی بالاتر باشد، توانایی درک بُعدِ ناآشکار بیشتر است.

۶. چگونه یک آزمون معنوی انجام دهیم؟

ما تمرین داده شده ایم که دنیا را بوسیلهٔ حواس پنج گانه  یعنی دیدن، شنیدن، چشیدن، لمس کردن و بوییدن،  یا ذهن و عقلمان درک و دریافت کنیم. فیلترهایی که از طریق آنها، ما انسانها، موقعیّت‌ها و اشیا را درک می‌کنیم، بر مبنای فاکتورهای بسیاری هستند. آنها شامل :

 

 • گرایشات فرهنگی
 • تجربیات قبلی‌
 • موقعیت زندگی‌، بطور مثال دیدگاهِ یک انسان نسبت به یک موقعیت به عنوانِ یک مادر، با دیدگاهِ او به عنوانِ یک جوان، متفاوت است.

این فیلترها، تعرض تفکّر و قضاوت ما را تحت تاثیر قرار می‌‌دهند اما به مکان، زمان و غیره وابسته هستند. در مثالِ بالا در موردِ شمع، شخص از نظرِ فرهنگی تشخیص داده است که شمع انتخابِ مناسبی برای نیایش است. اگر ما حسّ ششم بسیار فعال شده ای داشته باشیم، پارامترهای مطلق(نه‌ نسبی)بسیار بیشتری از شواهد ظاهری شمع، در تصمیم گیری ما نقش بازی می‌‌کنند. اگر در ارزیابی مان از حسّ ششم استفاده کنیم، احتمال اشتباهاتمان کاهش می‌‌یابد. اجازه دهید چند مثال را درموردِ چگونگی آن ، مشاهده کنیم

 مثال ۱:

دیوید و جان در مورد یک معامله ی بازرگانی با یکدیگر صحبت می‌‌کنند. مدّتِ زیادی نیست که دیوید با جان آشنا شده است. دیوید با نگاه کردن به جان، حس می کند که او خیلی ماهر است، به خوبی به کارِ خود آشنا است و شجاعتِ ریسک کردن را دارد. با این وجود، اگردیوید حسِ ششمِ فعّال داشت، او می توانست تشخیص دهد که در جان، کدامیک ازاجزایِ ساتوا، راجا یا  تاما غلبه دارد. اگر او تشخیص می داد که در جان تاما غالب است، می فهمید که جان با تمامیِ مهارت هایش که در زمان های مناسب دارد، در زمان های نامناسب به پایین ترین درجات سقوط خواهد کرد. در نتیجه، دیوید  تحتِ تاثیرِ جنبه های ظاهری ِ جان نظیرِ سخنانِ شیوا یا سطحِ معلوماتِ او قرار نمی گرفت و با او معامله نمی کرد.

 

 مثال ۲   :

استیو گردن بندی را که از مادربزرگ مرحومه ش به او رسیده و ارثیه ی خانوادگی محسوب می‌‌شود را به نامزدش کیم هدیه می‌‌دهد. کیم با ژست و ادا ی چاپلوسی ، عهد می‌‌کند که آن را به نشانه ی عشق شان به گردن بیاویزد.

چیزی که کیم نمی‌‌داند این است که مادربزرگ استیو بسیار به این گردن بند وابسته بوده و بطور مکرر از آن دیدار می‌‌کند. علاوه بر آن، کیم را نیز تایید نمی‌‌کند. در نتیجه، نوسانات متصاعد شده از گردن بند، پریشانی و محنت آور است. کیم نمی‌‌داند که گردن بند، عامل مشکلات فراوانی است که در زندگی‌ او بوجود آمده است. اگر کیم حسّ ششم فعال شده داشت، فورا متوجه نوسانات محنت آور گردن بند می‌‌شد و آن را به گردن نمی‌‌انداخت.

به همین ترتیب، وقتی‌ ما آزمونی ماورایی برای آزمودن حسّ ششم مان انجام می‌‌دهیم، بسیار مهم است که از تاثیرات فیزیکی، روانی و منطقی چشم پوشی کنیم. بجای آن لازم است نوسانات نامریی متصاعد شده از جسم را درک کنیم. در ادامه، مراحلی که باید در انجام یک آزمونِ ماورایی درنظر گرفته شود، آمده است

 

 • با ذکر گفتن نام خداوند بر طبقِ دینِ تولد یا تمرکز روی تنفس، ذهن خود را پاک کنید. این کار را به مدت ۲ یا ۳ دقیقه برای دستیابی به سطحی از تمرکز انجام دهید.
 • توجه خود را روی جسم یا موضوع مورد نظر متمرکز کنید و مشاهده کنید چگونه جسم یا موضوع مورد نظر شما را در سطح ناآشکار ماورایی، تحت تاثیر قرار می‌‌دهد.
 • تفسیر خود را از موضوع و نکات دقیق و ظریف تجربه خود را از جسم مورد نظر یاداشت کنید. بعنوان مثال، تجربه بی‌قراری در ابتدا، بعداً جای خود را به سردرد و احساس سوزش یا خارش در پشت سر می‌‌دهد.
 • تفسیر شما می‌‌تواند، مثبت، منفی یا بی طرفانه باشد.

 

 • یک احساس خوش آیند یا ارتعاش دلپذیر می‌‌تواند آرام شدن ریتم تنفس، سردی دلپذیر، گرمی خوش آیند، احساس فشاری مطبوع مانند احساس کاهش افکار، بالارفتن کیفیت ذکر، احساس آرامش، احساس رضایت یا خوشحالی، دیدن نوری سفید یا تصور نور سفید در ذهن و غیره. مهم نیست موضوع مورد آزمایش چه باشد، احساس باید شامل یکی‌ از احساسات مطبوع یا مثبت باشد.
 • احساس ناخوش آیند می‌‌تواند اختلال در تنفس، درد، حالت تهوع، سرمای نامطبوع، داغی، تنگی یا فشار نامطبوع، افکار منفی، دریافت تصویری از جسمی‌ در تاریکی، رنگهای سیاه، تصویری از شکل های وحشت زده و غیره باشد. در اینجا احساس دریافت شده ، شاملِ یکی‌ از احساسات ناخوش آیند یا منفی است. این احساسی است که برای ادامه ی آزمایش تمایلی وجود ندارد.
 • تجربه ی خنثی ، هنگامی است که فرد هیچ تغییری در هنگام نگاه کردن به جسم تجربه نکند.

۷. فاکتورهایی که استنباط از یک آزمون ماورایی را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد.

هنگامی که ما شروع به تلاش برای استفاده از حسّ ششم مان می‌‌کنیم، اغلب امکان دارد استنباط ما اشتباه باشد، تا وقتی‌ که توانایی تشخیص به وسیله ی حسّ ششم مان را پیدا کنیم.

در ادامه، مواردی که نتیجه ی  حاصل شده از آزمونِ ماورایی را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد، ذکر شده است.

 1. میزان فعال بودن حس ششم فرد برای دریافتِ بُعدِ ناآشکار
 2. سطح معنوی فرد
 3. مرحله ی معنوی فرد در هنگام انجامِ آزمون ماورایی
 4. تاثیر انرژیهای منفی بر فرد آزمایش کننده در هنگام آزمایش. بعنوان مثال، احساس ناخوش آیند، در هنگام مشاهدهٔ جسم مورد آزمایش، ممکن است به دلیلِ روحی باشد که فرد را تصرف کرده است. روح،  نوسانات منفی را خوش آیند و نوسانات مثبت را ناخوش آیند برداشت می‌‌کند. شخصی‌ که تحت تصرف یک روح قرار دارد، نمی‌‌تواند تشخیص بدهد، افکار و احساسا تش درواقع از آنِ او یا از آنِ روح است. باید درنظر گرفت که با انجام منظم تمرین معنوی، فرد تصرف شده قادر خواهد بود افکارش را از افکار روح، تمیز بدهد. هرچه که قدرت روح تسخیر کننده بیشتر باشد، شاید مدت زمان بیشتری طول بکشد تا هوشیاری فرد از هوشیاری روح قابل جداسازی باشد.
 5. وابستگی روانی به جسم، نیز بر وضوحِ استنباط از آزمون ماورایی سایه می‌‌افکند و صرف نظر از اینکه درست یا نادرست باشد، بر تفسیر آزمون، تاثیر گذار است. اغلب مشاهده می‌‌شود، زمانی که چشمان افراد بسته است، به درستی نتیجه گیری می‌‌کنند. زمانی که چشمان خود را باز می‌‌کنند، نادرست نتیجه گیری می‌‌کنند. این نمایانگر این است که قدرت روان و عقل، بر تفسیر حس ششم تاثیر دارد.

اگر اولین بار نتیجه ی درستی‌ نگرفتید، دلسرد نشوید. با گذشتِ زمان و انجام منظم تمرین معنوی، حس ششم شما تکامل می‌‌یابد.

مقاله سفر معنوی خود را آغاز کنیدرا مطالعه کنید.

^بالا

۸. تفاوت در پاسخ یا مشاهده

 1. فرد با حسّ ششم اندک: قادر به تشخیص مثبت یا منفی بودن انرژی ماورایی است که جسم دارد.
 2. فرد با حسّ ششم متوسط: اندکی بیشتر قادر به درک جنبه های ناآشکار جسم است. مانندِ درک کمی‌ از نوسانت، رنگ و نوع انرژی که جسم مورد نظر دارا می‌‌باشد.
 3. فرد با حسّ ششم فعال شده: قادر به دادن اطلاعات واضح از جنبه‌های ماورایی جسم می‌‌باشد. مانند نوع، قدرت و بُعد زمانی انرژی که جسم دارا است.

هنگامی که فرد دارای حسّ ششم تکامل یافته است، بیشتر و بیشتر قادر خواهد بود نکات دقیق تری از جنبه‌های ناآشکارِ یک جسم را ترسیم کند. اطلاعاتِ بیشتر در این زمینه ، در مقالات زیر آورده شده است.

 • ژرفای توانایی درک فعالیتهای نامتداول با حسّ ششم مان
 • توانایی مشاهده ی بُعدِ نا آشکارو ترسیم آن

حس ششم خود را بیا زمایید

 ۹. چگونه باید از حسّ ششم مان استفاده کنیم؟

حسّ ششم تکامل یافته، چیزی است که بعضی‌، به دلیلِ تمرین معنوی در زندگی های پیشین خود، با آن بدنیا می‌‌آیند. اگر فردی دارای آن است، بهترین کاربرد آن در راهِ تمرین معنوی است. این کار باعث تسهیل تکامل معنوی به سمتِ یکی‌ شدن و تحققِ پروردگار، که هدف نهایی تکامل معنوی است، می‌‌شود. بنابراین، توصیه می‌‌شود که تنها تحتِ راهنمایی یک گورو یا راهنمای معنویِ تکامل یافته از آن استفاده شود.

بعنوان مثال، در هنگام خرید یک کاناپه باید از حسّ ششم مان استفاده  کنیم. هدف این است که کاناپه ای تهیّه شود که نوساناتِ مثبت یا ساتوا داشته باشد که به فضایِ بیشترِ معنوی در خانه، کمک خواهد کرد. در نتیجه ، انجامِ تمرینِ معنوی در خانه آسان تر می شود. کاناپه هایی با رنگ تیره ، در مقایسه با کاناپه های روشن ،معمولاً ارتعاشاتِ منفی دارند.

بدین ترتیب استفاده از حسِ ششم درست خواهد بود زمانی که بخواهیم مواردِ زیر را ارزیابی کنیم :

 • در صورتی که انرژی شیءِ موردِ نظر هدایت گر فرد به انجامِ تمرینِ معنوی باشد یا
 • فرد را از تاثیراتِ مخرب انرژی ِ منفیِ منتشر شده توسطِ شئ حفاظت کند.

ما با فرانِگرانِ زیادی مواجه می شویم که از حسِ ششمِ خود برای راهنماییُ مردم در زمینه های گوناگونِ دنیوی ، استفاده می کنند. گستره ی پاسخِ آنان به سئولاتی نظیرِ ” کیِ من دوست پسر خواهم داشت ” تا ” آیا خوب است این معامله را انجام دهم” خواهد بود.  از دیدگاهی کاملاً معنوی، هنگامی که از حسِ ششم تنها برای مقاصدِ دنیوی استفاده شود، سوءِ استفاده از این حس تلقی می شود.

                                                                                                                                                                                                                                                ^بالا

۱۰. چه اتفاقی می‌‌افتد وقتی‌ که حسّ ششم توسط فردی که توانایی فرانگری دارد، مورد سوءِ استفاده قرار ‌‌گیرد؟

 • توانایی فردِ فرا نِگر، روندی رو به کاهش دارد و با مرورِ زمان ، بطور کامل از دست می‌‌رود. بطور کلی‌ این اتفاق در طول ۳۰ سال می‌‌افتد.
 • فرد فرانگر، تبدیل به هدفی برای جادوگرهای ماورایی قویتر قرار می‌‌شود. در ابتدا جادوگرها مقداری اطلاعات درست در مورد آینده به شخص می‌‌دهند تا رضایت او را به دست آورند. در صورتی که به تدریج شخص فرانگر و اشخاصی‌ که آنها راهنمایی می‌‌کنند، گمراه می‌‌کنند. در چنین مواردی ، توانایی فرانگری افراد دوام بیشتری دارد و امکان دارد در حقیقت به ظاهر، با تلاش و کوشش تکامل بیابد. اما این توانایی فرانگری، نه به دلیل تقوای شخص، بلکه به دلیل جادوگر راهنما/کنترل گر فرد است. در چنین مواقعی، موهبت کم یابِ حسّ ششم، که می‌‌توانست برای یکی‌ شدن با خداوند مورد استفاده قرار بگیرد، صرف ِموضوعات کوچک می‌‌شود. در طول این دوران، اغلب شخص فرانگر، بطور کامل تحت نفوذ جادوگرهای ماورایی می‌‌باشد. بسیار احتمال دارد، اغلب افراد فرانگر که با بدن های نا آشکار سر و کار دارند، هنگام بدست آوردن پاسخ گمراه شوند.   

۱۱. فهرست آزمون‌های ماورایی

لطفاً برای دیدن فهرست آزمون‌های ماورایی اینجا را کلیک کنید.

test-your-sixth-sense

 

::مطالب مرتبط ::

ترسناک ترین پل پیاده روی جهان - رادیونوجوان
عشق های نابالغ کدامند (دختر پسرها) | رادیونوجوان
سگ حریص داستان _ رادیونوجوان
شناخت برخی از عوارض داروی چاقی _ رادیونوجوان
زبان بدن انسان های موفق و ۱۵ راز آن! _ رادیونوجوان
مطالبی جالب درمورد انرژی درمانی _ رادیونوجوان
از بین بردن جای جوش با چند روش خانگی _ رادیونوجوان
دختری که دارای ۸ پا است _ رادیونوجوان
افراط در مصرف چای سبز ممنوع! _رادیونوجوان
خواص جوانه گندم و روغن جوانه گندم | رادیونوجوان
داستانی از سینوهه حماقت نوع بشر انتها ندارد | رادیونوجوان
داستان و عکس های بازیگران سریال نفس ماه رمضان ۹۶ از شبکه ۳ | رادیونوجوان

نوشته شده توسط:رادیو نوجوان - 1852 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 554
برچسب ها:
دیدگاه ها
صرف نظر از پاسخگویی

*

تصویر روز
تبلیغات
تصویر روز