دسته: شعر و ادبیاتRSS
خدایا شکرت _ رادیونوجوان
۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خدایا شکرت _ رادیونوجوان

روزی مردی خواب عجیبی دید. دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آن ها نگاه می کند.هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند، باز می کنند و آن ها را داخل جعبه می گذارند. مرد […]

معنی عمر… _ رادیونوجوان
۵ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معنی عمر… _ رادیونوجوان

معنی عمر… ای صد افسوس که چون عمر گذشت معنی اش فهمیدم طی شد این عمر، تو دانی به چه سان پوچ و بس تند، چنان باد دَمان همه تقصیر من است، این که خودم میدانم که نکردم فکری که تامل ننمودم، روزی ساعتی یا آنی که چه سان میگذرد عمر گران؟ معنی عمر… کودکی […]

اشعار مخصوص وداع با ماه رمضان – رادیونوجوان
۱۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اشعار مخصوص وداع با ماه رمضان – رادیونوجوان

اشعار مخصوص وداع با ماه رمضان اشعار مخصوص وداع با ماه رمضان شاید کسی حال مرا پرسیده باشد یا اشک چشمان ترم را دیده باشد حق دارد این قلبی که مهمان خدا بود از دوری ماه خدا رنجیده باشد کِی می رسد تا آسمان ها … بنده ای که در گوشه ی زندان تن پوسیده […]

تصویر روز
تبلیغات
تصویر روز