Contact information

Theodore Lowe, Ap #867-859 Sit Rd, Azusa New York

We are available 24/ 7. Call Now.

رشد ونمو پدیده های دوران نوجوانی وجوانی | رادیونوجوان

رشد ونمو پدیده های دوران نوجوانی وجوانی

 

 

 

 

نوجوانی و جوانی ,دورانی از زندگی بین سنین 11 تا18 سالگی است,که با ظاهر شدن علائم جنسی ثانویه,(در دختران با پیدایش یا برجستگی در ناحیه پستانها و قاعده شدن و در پسران بزرگ شدن بیضه ها و افزایش قد)شروع می شود.

رشد کودکان قبل از سنین نوجوانی و جوانی یکنواخت است و در هر سال 6 تا7 سانتی متر به قد آنها اضافه می گردد,ولی در دوران نوجوانی و جوانی ,رشد قدی ناگهان افزایش می یابد,(در دختران نوجوان در سن 5/11 سالگی شروع و در هر سال 3/8 سانتی متر به قد آنها اضافه می شودوتاسن 16 سالگی ادامه داردو سپس متوقف می گردد.در پسران رشد قدی بین5/13 سالگی شروع و هر سال 5/9 سانتی متر به قد آنها اضافه شده و تا 18 سالگی ادامه دارد.)

 

 

تغییرات قابل توجه دیگری در بدن نوجوانان و جوانان بوجود می آید که نتیجه هورمونهایی است که در بدن آنها ترشح می شود .زمان  پیدایش این تغییرات ثایت نبوده و در دو جنس متفاوت است .در این دوران در بدن دختران چربی تجمع پیدا می کند(مخصوصا” در ناحیه شکم)واستخوان لگن آنها پهن می شود و چربی در این ناحیه نیز به وجود می آید.این تغییرات ممکن است موجب نگرانی تعدادی از دختران نوجوان گردد که علاقه مند به حفظ اندام خود هستند.در پسر ها در این دوران ,توده عضلانی افزایش می یابد و استخوانهای بلند رشد می کند ,ولی جهش رشدی آنها دیرتر انجام می گیرد,اما سرانجام وزن وقد آنها بیشتر از دختران می گردد.

 

تصور نادرست نوجوانان وجوانان ازچهره واندام خود

 

بعضی از نوجوانان وقتی به اندام خود نگاه می کنندیا جلوی آینه,خود را تماشا می نمایند ,ممکن است از تغییراتی که اتفاق افتاده نگران شوند,زیرا می خواهند شبیه بهترین افراد هم سن خود در مدرسه,یا حتی شبیه بهترین  نوجوانانی که در دنیا هستند ,باشند.این مسئله بویژه در دختران شایع تر است .این دختران ممکن است هیچ اضافه وزنی نداشته باشند و اندام آنها متناسب و طبیعی باشد*,ولی این تصور ممکن است سبب شود آنها از خوردن غذا و تامین نیازهای غذایی بدن در دوران نوجوانی وجوانی پرهیز کنند و دچارسوئ تغذیه ناشی از کم غذایی گردند.

 

 

مادر وپدر و اطرافیان در مواردی که اندام نوجوانشان طبیعی است و اضافه وزن ندارد ,باید او را حمایت کنندو ضمن منع کردن او از داشتن رژیم غذایی ونخوردن غذا ,او را با نیاز های غذایی نوجوانان و جوانان آشنا سازند تا دچار سو تغذیه نگردد.

بعضی از نوجوانان ممکن است بخواهند رشد جسمی و تناسب بدن خود را تغییر دهند تا بلوغ و علائم جنسی ثانویه خود را به تاخیر بیندازند.همین تمایل باعث شده که کارخانه های سازنده دارو و غذا ,دارو ها وغذاهایی که موجب اختلال در رشد طبیعی در طبیعی دختران وپسران می گردد,بسازند.مصرف این مواد می تواند مشکلات متعددی برای نوجوانان بوجود آورد .بعضی از پسران نیز تصور می کنند خوردن بعضی از این داروها و غذاها که بصورت مکمل غذایی معرفی می گردند,موجب افزایش توان وقدرت عضلانی انها شود,در حالی که اینگونه داروها وغذاها ,موجب اختلال رشدی شده و پیامد های ناگواری به بار می آورد.

نیاز غذایی دوران نوجوانی و جوانی ,بیش از دوران های دیگر است و به همین دلیل نوجوانان در برابر کمبودهای غذایی ,آسیب پذیرند.عوامل زیر در افزایش نیاز غذایی در این دوران موثر است:

1-رشد سریع بدن نوجوانان و جوانان

2-تغییرات رفتاری و روانی که در آنها بوجود می آید وسبب می شود که نظر آنها نسبت غذا تغییر کند و هر غذایی را نخورند.

3-در این دوران نوجوانان تمایل دارند ورزش کنندوشرکت انها در ورزش ,نیاز مواد غذایی آنها را بیشتر می کند .

4-بعضی از نوجوانان برای حفظ اندام خود رژیم می گیرند.

 

مطالب مرتبط : تغذیه صحیح نوجوانان ۱۲ تا ۱۹ سال (قسمت سوم ) | رادیونوجوان

 

همه عوامل فوق ممکن است موجب شود که نوجوانان و جوانان مواد غذایی مورد نیاز خود را نخورند ودر نتیجه دچار سوء تغذیه شوند.از طرف دیگر رشد سریع قدی آنها در یک سن یکسان نخواهد بود.اگر تعدادی نوجوان هم سن در کنار یکدیگر باشند,همه آنها از نظر رشد و نمو یکسان نیستند,زیرا رشد سریع قدی آنها در سنین مختلف نوجوانی اتفاق می افتد.با توجه به رشد سریع و فعالیت فیزیکی نسبتا”زیاد نوجوانان وجوانان این گروه سنی به مواد غذایی زیادی نیاز دارند .در اینجا مختصری  درمورد غذاهای مورد نیاز این گروه (انرژی,پروتئین,املاح وویتامین ها)شرح داده می شود.

انرژی:

میزان انرژی های مورد نیاز نوجوانان و جوانان ,باید بر مبنای مقدارمصرف انرژی بر سوخت و ساز بدن ,تامین رشد و بلوغ,آنها و انرژی مورد نیاز برای فعالیت و ورزش تعیین گردد.نوجوانای که به مقدار کافی انرژی از مواد غذایی دریافت نکنند وبدن آنها دچار کمبود انرژی غذایی گردد,رشد طبیعی نخواهد داشت و سرانجام به رشد کافی در دوران بزرگسالی نخواهد رسید.دختران در مقابل پسران ,انرژی کمتری نیاز دارند,نیاز انرژی در دختران حدود 2200 کالری و در پسران بین2500 تا 3000 کالری در روز است. چون در این دوران نیاز به انرژی بیشتر از دورانهای دیگر است ,بعضی از نوجوانان برای جبران کمبود انرژی خود,از مواد شیرین و چربی بیشتری استفاده می کنندو مواد غذایی اصلی کمترمصرف می کنند.این نوع تمایل نباید دائما”تکرار شود چون موجب می شود مواد غذایی اصلی به بدن نوجوانان نرسد.

مواد پروتئینی:

در دوران نوجوانی و جوانی نیاز به پروتئین همانند نیاز به انرژی ,بیشتر به رشد نوجوان بستگی دارد ,تا به سن او.اگر رشد او سریع است ,نیاز به مواد پروتئینی بیشتری دارد.از طرف دیگر در دوران نوجوانی برای ساختن نسوج بدن و ترمیم آنها ,به مواد پروتئینی نیاز است .اگر نوجوانی در این دوران دچار کمبود مواد پروتئینی گردد ساختن و ترمیم نسوج بدن او دچار اختلال می شود .بنابراین مقدار مواد پروتئینی که در این دوران در اختیار بدن قرار می گیرد ,باید بیشتر از نیاز بدن باشد تا نوجوان دچار تعادل پروتئینی منفی نشود .مقدار نیاز پروتئین در دختران در این دوران حدود 44 تا 46 گرم در روز و در پسران 45 تا 59 گرم در روز می باشد.(جدول شماره  15)

اگر پدر ومادر می بینند که قد نوجوانشان ناگهان بلند می شود باید سعی کنند هر نوع ماده پروتئینی که دوستدارد در اختیارش بگذارند.

مصرف زیاد مواد پروتئینی در این دوران نیز ممکن است مشکلاتی بوجود آورد.به طور مثال خوردن بیش از حد موادپروتئینی ممکن است موجب اختلال در سوخت وساز کلسیم در بدن شود و همچنین نیاز بدن به آب را بیشتر کند.اگر نوجوان مواد پروتئینی زیاد مصرف کند و ورزش انجام دهد و آب نیز کم بخورد,ممکن است دچار کمبود آب بدن گردد.

 

 

جدول 15:نیاز پروتئین و انرژی در دوران نوجوانی و جوانی

   پروتئین(گرم) انرژی
(کیلو کالری)
   وزن
(کیلو گرم)
    قد
(سانتی متر)
        سن بر حسب سال

         46

44

       2200

2200

          46

55

          157

163

دختران        11تا14 سال

15 تا 18سال

         45

59

       2500

3000

         47

66

          157

176

                11تا14 سال

پسران       15 تا 18 سال

 

املاح و ویتامین ها:

بدن نوجوانان و جوانان به دلیل رشد سریع در این دوران ,به املاح وویتامین ها نیاز دارد.در دوران نوجوانی ,مقدار نیاز بدن به کلسیم ,آهن,روی,منیزم,دو برابر زمان های دیگر می باشد.از این نظر صاحبنظران تغذیه ای براین عقیده هستند که نوجوانان و جوانان در دوران رشد باید 5 نوبت میوه جات و سبزی جات کهسرشار از املاح و ویتامین ها می باشند مصرف کنند.در بررسی هایی که درذ برخی از کشور ها انجام شده ,فقط حدود 10 درصد جوانها 5 نوبت میوه و سبزی می خورند .شاید در کشور ما این نسبت کمتر باشد,زیرا آموزش تغذیه صحیح مخصوصا”برای نوجوانان انجام نمی گیرد.

کلسیم:

در دوران نوجوانی,استخوانها ,عضلات و غدد رشدی زیادی دارند,بنابراین نیاز بدن به کلسیم بیشتر از سنین بزرگسالی است.زمانی که در نوجوانی جهش رشد انجام می گیرد,رسوب کلسیم در استخوانها دو برابر زمانهای دیگر است (در این دوران توده های استخوانی نوجوانان 45درصد اضافه می شود.)میزان نیاز بدن به کلسیم در سنین نوجوانی حدود 1300 میلی گرم در روز می باشد.موسسه ملی بهداشت امریکا توصیه کرده است که در سنین 11 تا 24 سالگی مقدار 1200 تا 1500 میلی گرم کلسیم مورد نیاز بدن است.مجمع علمی کودکان امریکا اظهار نظر کرده است که دختران آمادگی بیشتری برای کمبود کلسیم دارند.آمارها نیز نشان می دهد دختران نصف مقدار کلسیم مورد نیاز خود ر ا دریافت می کنند.بررسی ها نشان داده است که در سالهای اخیر ,نوجوانان و جوانان به جای شیر که سرشار از کلسیم است معمولا”انواع نوشابه را مصرف می کنند.این عادت موجب کمبود کلسیم بدن می شود واین افراد دچار پوکی استخوان می شوندکه علائم آن سالها بعد ظاهر می شودومنجر به شکستگی استخوان ها در آینده آنها خواهد شد.

 

مطالب مرتبط : خوردنی های مضر برای استخوان ها

 

ملح آهن:

تمام نوجوانان به ملح آهن نیاز دارند که باید بوسیله غذاهای آهن دار تامین گردد.دختران در هر ماه به دلیل قاعده شدن مقداری خون از دست می دهندودچار کمبود آهن می گردند.در پسرها نیز به دلیل ساخته شدن توده های عضلانی بدن به عنصر آهن نیاز دارند.بنابراین اگر مواد آهن دار به نوجوانان نرسد,دچار کمبود آهن وکم خونی می گردند.اگر نوجوانی دچار کمبود آهن باشد ,سیستم دفاعی بدن او مختل شده و آماده ابتلا به عفونت های مختلف می گردد.همچنین کمبود آهن سبب می شود که نوجوان دچار اختلال یادگیری و کاهش قدرت به خاطر سپردن شود.والدین باید ضمن توجه به تغذیه نوجوان خود,در صورتی که تغذیه او کامل و کافی نیست ,با نظر پزشک از او آزمایش خون بعمل آورندودرصورتی که دچار کم خونی است او را درمان نمایند.

 

ملح روی:

ملح روی برای رشد قدی و بلوغ بدن نوجوانان ضرورت دارد.گرچه میزان روی موجود در خون دردوران رشد و بلوغ کاهش می یابد ,ولی جذب آن از موا دغذایی در دوران جهش رشد افزایش پیدا می کند.اگر نوجوان در دوران رشد وبلوغ ,موادغذایی سرشار از روی مصرف نکند ,دچار اختلال در رشد و تاخیر در بروز صفات ثانویه جنسی می گردند.غذاهایی که دارای روی می باشند,عبارتند از :جوانه گندم,گوشت مخصوصا”گوشت گوساله,بوقلمون,ماهی وگوشت های دریایی و روغن کنجد.

 

املاح دیگر:

گرچه اهمیت منیزیم,ید,فسفر,مس,کرومیوم,کبالت,فلوراید در تغذیه کودکان مورد بررسی و مطالعه کافی قرار نگرفته است ,ولی ارزش آن در تغذیه,مخصوصا” نوجوانان مشخص و تایید شده است.

 

ویتامین ها:

به علت افزایش رشد نوجوانان و نیاز آنها به انرژی بیشتر ,مصرف ویتامین ها در این دوران از اهمیت زیادی برخوردار است .برای تولید انرژی از مواد نشاسته,ویتامین های (ب 1 وب 2)ونیاسین نیاز است.همچنین نوجوانها به ویتامین (ب6 وب12)وفولیک اسید نیاز دارند.از طرف دیگر نوجوانان برای رشد سریع استخوان بندی به ویتامین (دی)وبرای تکثیر ورشد سلولهای جدید بدن ,به ویتامین های (آ,سی,ای)نیازمندند.اگر نوجوانی از میوه وسبزی استفاده نکنندویا سیگار بکشد,در معرض کمبود ویتامین (سی)قرار می گیرد.

 

 

 

جدول 16:راهنمای مصرف مواد غذایی نوجوانان و جوانان

1-گروه شیر ولبنیات:روزانه 3 تا4  لیوان (250میلی لیتر).بهتر است از شیر ,ماست و پنیرهای کم چرب استفاده شود.
2-گروه سبزیجات:روزانه  3تا 5 بار ,بهتر است از همه انواع سبزی های سبز تیره ,زرد,نارنجی وقرمز استفاده شود.
3-گروه میوه جات:روزانه 3 تا 4 بار ,از انواع میوه ها مصرف گردد.
 4-گروه نان و مواد نشاسته ای:روزانه 6 تا 11 بار بهتر است از نانی که از دانه های کامل گندم تهیه شده است ,سیب زمینی سرخ نشده یا سایر مواد نشاسته ای (برنج و ماکارونی )که برای تامین انرژی ضرورت دارد.
 5-گروه گوشت و جانشین های آن:روزانه حداقل دوبار ,بهتر است از انواع گوشت کم چرب مانند ماهی ومرغ یا گوشت قرمز کم چرب یا جانشین های آن مانند سویا و حبو بات استفاده گردد.
 6-گروه چربی و شیرینی :از این گروه به مقدار جزئی در برنامه های غذایی روزانه گنجانده شود.در مورد روغن ها ,از انواع چربی های گیاهی مایع باید استفاده کرد.از شیرینی ها و دسر های شیرین هم نباید به مقدار زیاد و هر روز مصرف کرد.

 

مطالب مرتبط : معرفی چند نوع روغن و خواص آنها | رادیونوجوان

 

 

مصرف ویتامین ها و املاح به عنوان مکمل های غذایی

 

 

 

 

توجه:خوردن غذاهای سالم و مختلف به منظور تامین املاح و ویتامین های مورد نیاز بدن وبرای حفظ تندرستی نوجوانان و جوانان ,بهترو مطمئن تر از مصرف داروهای ویتامین واملاح می باشد,ولی بیشتر جوانها مواد غذایی که بتواندنیاز بدنشان را تامین کند,به اندازه کافی نمی خورند.مطالعات نشان داده است که 35درصد دختران جوان در امریکا دچار کمبود املاح و ویتامین می باشندو هیچگونه ویتامین و املاح تکمیلی هم نمی خورند.بنابراین والدین باید توجه داشته باشنددر صورتی که نوجوانشان تغذیه کافی ندارد:

1-سعی کنند اورا با کیفیت و کمیت غذایی که می خورند آشنا کنند,در حقیقت او را راهنمایی کنند تا تغذیه کامل و کافی داشته باشد.

2-نوجوان خود را با عوامل سوء تغذیه و عوارض آن آشنا کنند.

3-در صورتی که فرزندشان غذای کامل و کافی نمی خورد,با دادن ویتامین و املاح به صورت دارو ,از پیدایش علائم سوء تغذیه در او پیگیری نمایند.

 

ورزش و فعالیت بدنی و رابطه آن با تندرستی در دوران نوجوانی و جوانی

 

 

 

ورزش و فعالیت بدنی در دوران نوجوانی وجوانی ,موجب افزایش توده عضلانی بدن و کاهش چربی و در نتیجه کاهش بیماریهای عروق کرونر قلب می گردد.بیماری عروق کرونر قلب ,همه نوجوانان را مخصوصاگ آنهایی را که وزن اضافی دارند یا مبتلا به چاقی هستند را در معرض خطر قرار می دهد.ورزش و فعالیت های بدنی خوشبختانه موجب کاهش فشار خون می گردد.ورزش و فعالیت بدنی نیز اثر مهمی در رشد و تقویت توده های استخوانی بدن دارد و قدرت عمل اسکلت بدن را در تمام عمر افزایش می دهد.

 

آمارها و مطالعات در کشورهای اروپایی نشان می دهد که :

– حدود 50 درصد نوجوانان 12تا 21 ساله به طور منظم ورزش می کنندوفعالیت بدنی می کنند.
– نوجوانان دختر,کمتر از پسران به ورزش رو می آورندوفعالیت بدنی کمتری دارند.
–هرچه نوجوانان دختر و پسر بزرگتر می شوند,علاقه آنها به ورزش و فعالیت بدنی کمتر می شود.
–شرکت نوجوانان در کلاسهای آموزشی ورزش و فعالیت بدنی ,در سالهای اخیر کاهش یافته واز 42 درصد به 25 درصد رسیده است.
– فقط 19 درصد نوجوانان دبیرستانی ,روزانه 20 دقیقه و بیشتر ورزش می کنند.
–اطلاعات و آمار از علاقه مندی نوجوانان وجوانان به ورزش در کشور مادر دسترس نیست و به نظر می رسد همین روند فوق در کشور ما وجود داشته باشد.

با توجه به اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در دوران نوجوانی و جوانی و نقش آن در حفظ تندرستی در تمام عمر ,همه مراکز آموزشی ,پزشکان و جوامع بهداشتی,همچنین پدرومادرها باید نوجوانانشان را به ورزش تشویق و ترغیب کنند.اگر والدین خود آماده ورزش کردن باشند ,در تشویق و ترغیب نوجوانشان بسیار موثر است.مقامات بهداشتی امریکا چنین توصیه کردند:

– هر نوجوان و جوان باید ورزش کند و فعالیت بدنی داشته باشد.بطور مثال 15 دقیقه بدودیا 30دقیقه راه برودیا45دقیقه والیبال بازی کندو…بهتر است ورزش و فعالیت در تمام روزهای هفته انجام گیرد.

 

 

– ورزش و فعالیت بدنی همیشه و مخصوصا”دردوران نوجوانی باید طوری ترتیب داده شودکه توام بالذت وشادی شود.

– به نوجوانان و جوانان باید کمک شود تا اعتماد به نفس پیدا کنندکه از نظر جسمی وبدنی قادر به ورزش کردن وفعالیت بدنی هستندوبااین کار اندام وبدن آنها موزون وزیبا می گردد.

– به نوجوانان و جوانان باید کمک کرد که اگر موانعی برای انجام ورزش برای آنها وجود داردبرطرف گردد.

– اگر نوجوانی یا جوانی در هنگام ورزش دچار خستگی و بی حالی زودرس یا اختلال تنفسی می گردد,باید به پزشک مراجعه کند .پزشک باتوجه به سن وسابقه نوجوان ودر صورت لزوم آزمایشهای خونی و آزمایشهای ریه وقلب از چگونگی اعضای مهم حیاتی نوجوانآگاه می گرددودر صورتی که مشکلی وجود داشته باشد.باید توسط متخصصین درمان ومشکل کودک برطرف گردد.پدر ومادر باید تا زمانی که مشکل کودک مشخص نشده است ودرمان نشده است از ادامه ورزش نوجوان جلوگیری کنند.

– پدر ومادرها برای برای نوجوانان وجوانانی که ورزش می کنند برحسب نوع وشدت ورزش غذای کافی و سالم در اختیارشان قرار دهندتا انرژی که  از این راه از دست می دهدبه بدنشان برسد.

– بی نظمی در غذاخوردن در سنین نوجوانی و جوانی

 

 

غذاخوردن بسیاری از نوجوانان بی نظم وبی برنامه است.نوجوانان به غذا خوردن نامنظم ,غذاخو ردن آماده تمایل دارند,در حقیقت نوجوانان به بد غذا خوردن مشهور می باشند.

 

 

 

اختلال و بی نظمی در غذاخوردن بیشتر در دختران دیده می شود .پسران نیز ممکن است دچار اختلال در غذاخوردن باشندمخصوصا”نوجوانانی که می خواهند در مسابقات شرکت کنندوشرکت آنها در مسابقات ,نیاز به وزن کم کردن دارد و در نتیجه نوجوان غذا نامنظم می خورد.

بعضی از نوجوانان هر چه بزرگتر می شوند,تعداد دفعات غذا خوردن آنهانامنظم تر می شود وحتی ممکن است یک نوبت در روز غذا بخورند.مخصوصا”اگر دور از خانواده یا بیرون از خانه یا با دوستان خود باشند.

 

 

نوجوانانی که دچار کمبود موادغذایی می گردند,نه فقط لاغر می شوند,بلکه سوخت و ساز سلولهای مغز آنها به طور کامل انجام نمی گیردودچار اختلال در یادگیری می شود .همچنین در ساختار استخوانها ی آنها که در حال رشد است,مشکل بوجود می آیدکه در برخی موارد غیر قابل برگشت است.

 

 

 

 

تشخیص اختلال و بی نظمی غذایی,بسیار مشکل است.چه سا پدر و مادر نوجوانی را نزد پزشک می برندوشکایت نوجوان از مشکل گوارشی ,لاغر شدن و پریود نشدن است.اگر پزشک شرح حال کاملی از نوجوان بدست آوردمتوجه می شود که ترس از چاق شدن و نخوردن غذاست.این نوجوان به احتمال زیاد چربی و شیرینی نمی خورندوورزش هم زیاد انجام می دهدویبوست هم دارد.والدین چنین نوجوانی باید با دقت کامل,نوجوان خود را تحت نظر داشته باشندوچگونگی تغذیه اورا نظارت کنند وبا مشاور تغذیه,مشورت نمایند تا عادات غذایی او را اصلاح کنندو غذا سالم بخورد و رشد طبیعی داشته باشد.این مهم بویژه در هنگام جهش رشدی نوجوان اهمیت دارد و باید هر مقدار غذایی را که او میل دارد بخصوص غذاهای انرژی زا ,دراختیارش قرار گیرد.اما وقتی رشد نوجوان کاهش یافت,باید مقدار غذا و تعداد دفعات آن را کنترل کنند.

آنورکسی نوروزا:

 

 

بعضی از نوجوانان ممکن است آنقدر غذا نخورند که دچار لاغری مفرط گردند.این نوجوانان هر چند لاغرند ولی فکر می کنند اضافه وزن دارندو دچار اختلال در ترکیب خون(الکترولیت ها)واختلالات قلبی می گردند که ممکن است منجر به مرگ آنها گردد.

 

 

این حالت بیشتر در دختران ظاهر می شود و از هر 100 نفر ,یک نفر مبتلا می شودکه بیشتر در سنین 18 تا 16 سالگی اتفاق می افتد .این جوانان دختر بیشتر تحت تاثیر همسالان خود قرار می گیرندورشد و بلوغ کافی نکرده اند و گوشه گیر هستند.والدین باید اینگونه فرزندان را حتما”تحت نظر روانپزشک و درمان قرار دهند.

مطالب مرتبط : دانستنیهای جالب دنیای تغذیه | رادیونوجوان

 

غذا خوردن در دکه ها و اغذیه فروشی ها:

 

 

برخی از نوجوانان به دلیل کمبود وقت,غذای اصلی خود را از دکه های غذایی,سلف سرویس ها,سوپر مارکت ها تهیه می کنندومی خورند.این نوع غذاها آهن ,کلسیم,ویتامین های (آ,بی)کافی که نیاز نوجوان را تامین کند ندارد.همچنین مقدار ویتامین (سی)این غذاها کم می باشدمگر این که نوجوان باغذای خود مقداری آ ب میوه بخورد.چون پنجاه درصد کالری این غذاها از چربی است,بنابراین غذاهای خوب و سالمی نیستند.در این موارد نوجوان باید از نظر تغذیه مورد مشاوره وحمایت پدر و مادر قرار گیرد.

 

 

تلویزیون ومجله ها:

نوجوان هر روز صدها بار تبلیغات غذایی را از تلویزیون و مجله ها مشاهده می کند.گاه وبیگاه هم هوس می کند غذای معرفی شده را مصرف کندواز طعم ومزه آنها آگاه شود.این نوع غذاها معمولا”از چربی و موادنشاسته ای تهیه شده است .همراه این غذاها اغلب نوشیدنی های شیرین نیز برای مصرف تبلیغ می شود.

توجه:بررسی ها ومطالعات نشان میدهددر حال حاظر رژیم غذایی نوجوانان از نظر ویتامین (آ,بی)آهن,کلسیم وروی دچار کمبود استاز طرفی گرچه مصرف چربی در آنها نسبت به گذشته کمتر شده ,ولی هنوز هم زیاد است و ب وجود کم شدن مصرف چربی,اضافه وزن وچاقی در نوجوانان شایع می باشد.

نوجوانان و جوانان عزیز باید سعی نمایند رژیم غذایی متعادل و سالم انتخاب نمایندوبدن خود را با آن رژیم غذایی عادت دهندتا هم اضافه وزن پیدا نکنند وهم تناسب اندام انها حفظ شودو نه فقط در دوران نوجوانی بلکه درسنین میان سالی و بزرگسالی و پیری از ابتلا به بیماری های قلبی و مغزی مصون گردند.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 4 =